Inventory

Sort by:
  • Loại xe: FORD RANGER
Our price 866 000 000 VNĐ
Model
2017
Loại nhiên liệu
Diesel
Động cơ
2198
Hộp số
Số tự động 6 cấp
Dẫn động
Video
Our price 925 000 000 VNĐ
Model
2017
Loại nhiên liệu
Diesel
Động cơ
3198
Hộp số
Số tự động 6 cấp
Dẫn động
Our price 634 000 000 VNĐ
Model
2017
Loại nhiên liệu
Diesel
Động cơ
2200
Hộp số
Số sàn 6 cấp
Dẫn động
Video
Our price 659 000 000 VNĐ
Model
2017
Loại nhiên liệu
Diesel
Động cơ
2198
Hộp số
Số sàn 6 cấp
Dẫn động
1 Cầu
Our price 837 000 000 VNĐ
Model
2017
Loại nhiên liệu
Diesel
Động cơ
2198
Hộp số
Số tự động 6 cấp
Dẫn động
1 Cầu
Our price 685 000 000 VNĐ
Model
2017
Loại nhiên liệu
Diesel
Động cơ
2198
Hộp số
Số tự động 6 cấp
Dẫn động
1 Cầu
Our price 790 000 000 VNĐ
Model
2017
Loại nhiên liệu
Diesel
Động cơ
2198
Hộp số
Số sàn 6 cấp
Dẫn động